Obszary chronione Kurzętnik - nowomiejski

Ochrona przyrody w Kurzętniku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Kurzętniku? Sprawdź aktualne statystyki dla Kurzętnika, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Kurzętnika

obszar chronionego krajobrazu
 • Dolina Dolnej Drwęcy: 2607.0 ha
 • Skarliński: 2.4 ha
park krajobrazowy
 • Brodnicki Park Krajobrazowy: 1521.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Brodnicka: 464.0 ha
 • Dolina Drwęcy: 439.0 ha
użytek ekologiczny
 • Tereszowskie Łąki: 64.0 ha
 • Nielbark: 52.0 ha
 • Łąka nad Drwęcą: 0.04 ha
rezerwat
 • Rzeka Drwęca: 40.0 ha
 • Bagno Mostki: 36.0 ha
 • Żurawie Bagno: 5.9 ha
 • Wyspa na Jeziorze Partęciny Wielkie: 0.34 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Brzozie