Obszary chronione Radzanowo - płocki

Ochrona przyrody w Radzanowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Radzanowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Radzanowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Radzanowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski): 2450.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Jar Rzeki Rosicy: 0.28 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Radzanowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: