Geoportal Borzęcin - brzeski - Obszary chronione Borzęcin - brzeski

Obszary chronione Borzęcin - brzeski

Ochrona przyrody w Borzęcinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Borzęcinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Borzęcina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Borzęcina

obszar chronionego krajobrazu
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 4829.0 ha
  • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2214.0 ha
użytek ekologiczny
  • Świercze: 5.8 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Borzęcin

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: