Geoportal Szczurowa - brzeski - Obszary chronione Szczurowa - brzeski

Obszary chronione Szczurowa - brzeski

Ochrona przyrody w Szczurowej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Szczurowej? Sprawdź aktualne statystyki dla Szczurowej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Szczurowej

obszar chronionego krajobrazu
  • Bratucicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 4897.0 ha
  • Radłowsko-Wierzchosławicki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1991.0 ha
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Wisły: 849.0 ha
  • Koszycki Obszar Chronionego Krajobrazu: 4.4 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina rzeki Gróbki: 711.0 ha
  • Dębówka nad rzeką Uszewką: 581.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • W widłach Wisły i Raby: 0.37 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Szczurowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: