Geoportal Płoskinia - braniewski - Obszary chronione Płoskinia - braniewski

Obszary chronione Płoskinia - braniewski

Ochrona przyrody w Płoskini

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Płoskini? Sprawdź aktualne statystyki dla Płoskini, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Płoskini

obszar chronionego krajobrazu
  • Dolina Pasłęki: 4494.0 ha
  • Równiny Orneckiej: 0.97 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka Pasłęka: 1144.0 ha
rezerwat
  • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 1436.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Pasłęki: 3005.0 ha
  • Ostoja Warmińska: 77.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Płoskinia

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: