Obszary chronione Lelkowo - braniewski

Ochrona przyrody w Lelkowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lelkowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Lelkowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lelkowa

obszar chronionego krajobrazu
  • Wzniesień Górowskich: 5019.0 ha
  • Rzeki Wałszy: 2017.0 ha
  • Rzeki Banówki: 616.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Bieńkowo: 123.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 18280.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Braniewo, Ochrona przyrody Płoskinia, Ochrona przyrody Górowo Iławeckie
Przejdź na nowy: Geoportal Lelkowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: