Obszary chronione Brody - żarski

Ochrona przyrody w Brodach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Brodach? Sprawdź aktualne statystyki dla Brodów, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Brodów

obszar chronionego krajobrazu
 • Zachodnie okolice Lubska: 9769.0 ha
 • Dolina Nysy: 1075.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa: 659.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Uroczyska Borów Zasieckich: 2937.0 ha
 • Jeziora Brodzkie: 722.0 ha
 • Mierkowskie Wydmy: 175.0 ha
 • Brożek: 65.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Wydma nad Dużym Stawem: 48.0 ha
użytek ekologiczny
 • RUSKIE STAWY: 26.0 ha
 • BAGNA PRZY ROSOCHATYCH SOSNACH: 8.2 ha
 • MOKRADŁA: 5.4 ha
 • ŻURAWIE BAGNA: 5.3 ha
 • ŚRÓDLEŚNE OCZKA: 3.8 ha
 • BAGNO PRZY OLCHACH: 2.6 ha
 • MOCZARY: 2.4 ha
 • BAGNO: 1.7 ha
 • WIERZBY PRZY NYSIE: 0.82 ha
 • ROSICZKA: 0.77 ha
 • ŻEKIECIOWA DĄBROWA: 0.66 ha
 • BAGNA PRZY RABYM KAMIENIU:
rezerwat
 • Woskownica - otulina: 16.0 ha
 • Woskownica: 9.7 ha
 • Uroczysko Węglińskie: 0.52 ha
 • Żurawno: 0.15 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Gubin