Obszary chronione Lipinki Łużyckie - żarski

Ochrona przyrody w Lipinkach Łużyckich

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lipinkach Łużyckich? Sprawdź aktualne statystyki dla Lipinek Łużyckich, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lipinek Łużyckich

obszar chronionego krajobrazu
  • Bory Bogumiłowskie: 2000.0 ha
  • Wschodnie okolice Lubska: 363.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Skroda: 228.0 ha
  • Dolina Lubszy: 140.0 ha
użytek ekologiczny
  • NADBURZAŃSKA ŁĄKA: 11.0 ha
rezerwat
  • Wrzosiec: 65.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Lipinki Łużyckie