Obszary chronione Bukowsko - sanocki

Ochrona przyrody w Bukowsku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Bukowsku? Sprawdź aktualne statystyki dla Bukowska, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Bukowska

obszar chronionego krajobrazu
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 11785.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Jaśliska: 183.0 ha
  • Rymanów: 50.0 ha
  • Dorzecze Górnego Sanu: 5.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 0.09 ha
rezerwat
  • Kamień nad Rzepedzią: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Beskid Niski: 3746.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Sanok, Ochrona przyrody Zarszyn, Ochrona przyrody Komańcza
Przejdź na nowy: Geoportal Bukowsko

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: