Geoportal Sanok - sanocki - Obszary chronione Sanok - sanocki

Obszary chronione Sanok - sanocki

Ochrona przyrody w gminie Sanok

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Sanok? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Sanok, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Sanok

obszar chronionego krajobrazu
 • Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu: 6014.0 ha
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego: 4042.0 ha
 • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.02 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych: 5758.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Góry Słonne: 4463.0 ha
 • Rzeka San: 184.0 ha
 • Dorzecze Górnego Sanu: 156.0 ha
 • Sanisko w Bykowcach: 64.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Czerwona Glinka: 39.0 ha
 • Skarpa w Międzybrodziu: 0.02 ha
użytek ekologiczny
 • : 0.61 ha
 • :
rezerwat
 • Polanki: 185.0 ha
 • Góra Sobień: 0.01 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Góry Słonne: 5305.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Sanok

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: