Geoportal Zabierzów - krakowski - Obszary chronione Zabierzów - krakowski

Obszary chronione Zabierzów - krakowski

Ochrona przyrody w Zabierzowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Zabierzowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Zabierzowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Zabierzowa

park krajobrazowy
 • Tenczyński Park Krajobrazowy: 4366.0 ha
 • Tenczyński Park Krajobrazowy - otulina: 2111.0 ha
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie: 1862.0 ha
 • Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie - otulina: 1090.0 ha
 • Bielańsko-Tyniecki Park Krajobrazowy - otulina: 512.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolinki Jurajskie: 74.0 ha
użytek ekologiczny
 • "Uroczysko w Rząsce": 49.0 ha
 • "Uroczysko Podgołogórze": 7.1 ha
 • "Stanowisko Lilii Złotogłów na Garbie Tenczyńskim": 3.5 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Żyła porfiru: 0.2 ha
 • Odsłonięcie martwicy wapiennej w Dolinie Szklarki: 0.13 ha
rezerwat
 • Dolina Kluczwody: 35.0 ha
 • Wąwóz Bolechowicki: 21.0 ha
 • Skała Kmity: 20.0 ha
 • Dolina Racławki: 2.8 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Zabierzów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: