Obszary chronione Długosiodło - wyszkowski

Ochrona przyrody w Długosiodle

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Długosiodle? Sprawdź aktualne statystyki dla Długosiodła, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Długosiodła

użytek ekologiczny
 • użytek 267: 2.6 ha
 • użytek 281: 2.0 ha
 • użytek 287: 1.5 ha
 • użytek 290: 0.94 ha
 • użytek 283: 0.81 ha
 • użytek 284: 0.75 ha
 • użytek 286: 0.74 ha
 • użytek 293: 0.67 ha
 • użytek 292: 0.62 ha
 • użytek 282: 0.56 ha
 • użytek 285: 0.51 ha
 • użytek 291: 0.49 ha
 • użytek 289: 0.43 ha
 • użytek 279: 0.42 ha
 • użytek 274: 0.41 ha
 • użytek 273: 0.4 ha
 • użytek 265: 0.26 ha
 • użytek 280: 0.18 ha
 • użytek 288: 0.11 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Biała: 10814.0 ha
 • Bagno Pulwy: 1185.0 ha
 • Dolina Dolnej Narwi: 605.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Długosiodło

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: