Obszary chronione Ostrów Mazowiecka - ostrowski

Ochrona przyrody w gminie Ostrów Mazowiecka

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Ostrów Mazowiecka? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Ostrów Mazowiecka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Ostrów Mazowiecka

użytek ekologiczny
 • użytek 215: 1.4 ha
 • użytek 221: 1.4 ha
 • użytek 220: 1.3 ha
 • użytek 219: 0.93 ha
 • użytek 216: 0.8 ha
 • użytek 214: 0.68 ha
 • użytek 217: 0.5 ha
 • użytek 275: 0.42 ha
 • użytek 218: 0.22 ha
 • użytek 580: 0.11 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Puszcza Biała: 18032.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: