Geoportal Twardogóra - Twardogóra - Obszary chronione Twardogóra - Twardogóra

Obszary chronione Twardogóra - Twardogóra

Ochrona przyrody w gminie Twardogóra

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Twardogóra? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Twardogóra, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Twardogóra

obszar chronionego krajobrazu
 • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie): 0.84 ha
 • Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. dolnośląskie): 0.27 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Dolina Baryczy: 2082.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja nad Baryczą: 1904.0 ha
 • Leśne Stawki koło Goszcza: 112.0 ha
 • Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego: 17.0 ha
 • Kumaki Dobrej: 0.19 ha
 • Bór Jodłowy w Goli: 0.02 ha
użytek ekologiczny
 • Leśne stawki koło Goszcza: 41.0 ha
rezerwat
 • Torfowisko koło Grabowna: 4.3 ha
 • Gola: 0.02 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Baryczy: 1169.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Krośnice, Ochrona przyrody Dobroszyce
Przejdź na nowy: Geoportal Twardogóra

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: