Geoportal Dopiewo - poznański - Obszary chronione Dopiewo - poznański

Obszary chronione Dopiewo - poznański

Ochrona przyrody w Dopiewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dopiewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Dopiewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dopiewa

obszar chronionego krajobrazu
  • Jeziora Niepruszewskiego: 98.0 ha
  • Rynny Jeziora Lusowskiego i Doliny Samy: 0.04 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Wielkopolska: 191.0 ha
park narodowy
  • Wielkopolski Park Narodowy - otulina: 699.0 ha
  • Wielkopolski Park Narodowy: 183.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Rogalińska: 191.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Tarnowo Podgórne, Ochrona przyrody Poznań, Ochrona przyrody Komorniki
Przejdź na nowy: Geoportal Dopiewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: