Obszary chronione Dubiecko - przemyski

Ochrona przyrody w Dubiecku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dubiecku? Sprawdź aktualne statystyki dla Dubiecka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dubiecka

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 7668.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 7755.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Rzeka San: 180.0 ha
  • Ostoja Przemyska: 18.0 ha
rezerwat
  • Kozigarb: 33.0 ha
  • Broduszurki: 26.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pogórze Przemyskie: 7983.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: