Obszary chronione Fredropol - przemyski

Ochrona przyrody w Fredropolu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Fredropolu? Sprawdź aktualne statystyki dla Fredropola, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Fredropola

obszar chronionego krajobrazu
 • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2611.0 ha
park krajobrazowy
 • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 12056.0 ha
 • Park Krajobrazowy Gór Słonnych: 0.1 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Ostoja Przemyska: 11972.0 ha
 • Ostoja Góry Słonne: 0.01 ha
użytek ekologiczny
 • "Góra Kopystanka": 42.0 ha
 • Użytek ekologiczny Borysławka: 21.0 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Paportno: 15.0 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 4.2 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Paportno: 3.4 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Rybotycze: 2.5 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Rybotycze: 2.3 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Huwniki: 2.0 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Paportno: 1.8 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Rybotycze: 1.6 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 1.5 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 1.5 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 1.5 ha
 • Użytek ekologiczny Sopotnik: 1.4 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Huwniki: 1.4 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 1.3 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 1.1 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 1.1 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Rybotycze: 0.99 ha
 • Użytek ekologiczny Aksmanice: 0.75 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 0.73 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 0.7 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.67 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.65 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.55 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Sólca: 0.53 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.44 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.33 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 0.31 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.28 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.27 ha
 • Użytek ekologiczny Koniusza: 0.25 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Sólca: 0.23 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.14 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Kopysno: 0.1 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.09 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.04 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.04 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.03 ha
 • Zespół użytków ekologicznych Posada Rybotycka: 0.02 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Kanion w Rybotyczach: 3.6 ha
 • Piaskowce w Posadzie Rybotyckiej: 0.81 ha
 • Zlepieńce z Dubnika: 0.3 ha
 • Margle z Węgierki: 0.29 ha
 • Potok Zalesie: 0.18 ha
 • Inoceramy: 0.16 ha
 • Flisz wapienny w Huwnikach: 0.14 ha
 • Margle miedzionośne: 0.1 ha
 • Molasy potoku Młynówka: 0.09 ha
 • Spływy kohezyjne - Gruszowa: 0.03 ha
rezerwat
 • Kopystanka: 189.0 ha
 • Kalwaria Pacławska: 173.0 ha
 • Turnica: 149.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Pogórze Przemyskie: 11972.0 ha
 • Góry Słonne: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Fredropol

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: