Obszary chronione Krasiczyn - przemyski

Ochrona przyrody w Krasiczynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Krasiczynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Krasiczyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Krasiczyna

obszar chronionego krajobrazu
  • Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 944.0 ha
park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego: 11492.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Przemyska: 12125.0 ha
  • Rzeka San: 147.0 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Morena w Krasicach: 2.2 ha
  • Krzeczkowski Mur: 0.72 ha
  • Wodospad w Cisowej:
rezerwat
  • Przełom Hołubli: 41.0 ha
  • Leoncina: 8.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Pogórze Przemyskie: 12272.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Bircza