Geoportal Wojaszówka - krośnieński - Obszary chronione Wojaszówka - krośnieński

Obszary chronione Wojaszówka - krośnieński

Ochrona przyrody w Wojaszówce

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Wojaszówce? Sprawdź aktualne statystyki dla Wojaszówki, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Wojaszówki

obszar chronionego krajobrazu
  • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 2196.0 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 4047.0 ha
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 2196.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Czarnorzecka: 454.0 ha
  • Wisłok Środkowy z Dopływami: 164.0 ha
  • Łąki nad Wojkówką: 9.6 ha
rezerwat
  • Herby: 0.02 ha
  • Herby - otulina: 0.01 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Wojaszówka

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: