Obszary chronione Tuszów Narodowy - mielecki

Ochrona przyrody w Tuszowie Narodowym

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Tuszowie Narodowym? Sprawdź aktualne statystyki dla Tuszowa Narodowego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Tuszowa Narodowego

obszar chronionego krajobrazu
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2716.0 ha
rezerwat
  • Pateraki: 61.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 5178.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Tuszów Narodowy

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: