Obszary chronione Mielec - mielecki

Ochrona przyrody w gminie Mielec

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Mielec? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Mielec, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Mielec

obszar chronionego krajobrazu
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 3955.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolna Wisłoka z Dopływami: 17.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.1 ha
rezerwat
  • Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim: 20.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 3298.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mielec

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: