Obszary chronione Górowo Iławeckie - bartoszycki

Ochrona przyrody w gminie Górowo Iławeckie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Górowo Iławeckie? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Górowo Iławeckie, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Górowo Iławeckie

obszar chronionego krajobrazu
  • Doliny Elmy: 6290.0 ha
  • Wzniesień Górowskich: 6062.0 ha
  • Rzeki Wałszy: 4710.0 ha
użytek ekologiczny
  • Grądzik: 89.0 ha
  • Moroszka na Toprzynach: 12.0 ha
  • Malina Moroszka: 11.0 ha
rezerwat
  • Jezioro Martwe: 18.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Ostoja Warmińska: 32625.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: