Geoportal Gorzkowice - piotrkowski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gorzkowice - piotrkowski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gorzkowice - piotrkowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Gorzkowice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Gorzkowicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Gorzkowicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Gorzkowice

Sprawdź MPZP Gorzkowice dla dowolnej działki w Gorzkowicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

  • Uchwała nr XXXV/252/2017 Rady Gminy Gorzkowice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gorzkowice dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Gorzkowiczki
    Numer uchwały: XXXV/252/2017
    Data uchwalenia: 2017-12-28

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Gorzkowice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: