Obszary chronione Grudziądz

Ochrona przyrody w Grudziądzu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Grudziądzu? Sprawdź aktualne statystyki dla Grudziądza, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Grudziądza

obszar chronionego krajobrazu
  • Strefy Krawędziowej Doliny Wisły: 1215.0 ha
park krajobrazowy
  • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 8.6 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Cytadela Grudziądz: 140.0 ha
użytek ekologiczny
  • "Ostoja Miłoleśna": 17.0 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Park Miejski: 13.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 237.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Grudziądz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: