Obszary chronione Grudziądz - grudziądzki

Ochrona przyrody w gminie Grudziądz

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Grudziądz? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Grudziądz, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Grudziądz

obszar chronionego krajobrazu
 • Strefy Krawędziowej Doliny Wisły: 7082.0 ha
 • Doliny Osy i Gardęgi: 110.0 ha
 • Sadliński: 0.28 ha
 • Doliny Kwidzyńskiej: 0.03 ha
park krajobrazowy
 • Chełmiński Park Krajobrazowy: 1020.0 ha
 • Nadwiślański Park Krajobrazowy: 132.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Cytadela Grudziądz: 83.0 ha
 • Dolina Osy: 26.0 ha
 • Dolna Wisła: 0.24 ha
użytek ekologiczny
 • Wielki Wełcz IV: 9.7 ha
 • : 6.6 ha
 • : 4.6 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.8 ha
 • : 3.1 ha
 • : 3.1 ha
 • Turznice II: 3.0 ha
 • : 2.7 ha
 • : 2.7 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.4 ha
 • : 1.1 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.96 ha
 • Kobylanka I: 0.88 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.82 ha
 • : 0.81 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.68 ha
 • Wielki Wełcz III: 0.63 ha
 • : 0.59 ha
 • : 0.58 ha
 • : 0.57 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.48 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.47 ha
 • : 0.44 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.42 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.37 ha
 • Piaski I: 0.35 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.25 ha
 • : 0.2 ha
 • Wielki Wełcz V: 0.09 ha
stanowisko dokumentacyjne
 • Białochowo: 5.3 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 776.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Grudziądz

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: