Geoportal Jasienica Rosielna - brzozowski - Obszary chronione Jasienica Rosielna - brzozowski

Obszary chronione Jasienica Rosielna - brzozowski

Ochrona przyrody w Jasienicy Rosielnej

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jasienicy Rosielnej? Sprawdź aktualne statystyki dla Jasienicy Rosielnej, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jasienicy Rosielnej

obszar chronionego krajobrazu
  • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1571.0 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 1571.0 ha
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 1469.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Czarnorzecka: 97.0 ha
rezerwat
  • Kretówki: 27.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: