Obszary chronione Korczyna - krośnieński

Ochrona przyrody w Korczynie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Korczynie? Sprawdź aktualne statystyki dla Korczyny, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Korczyny

obszar chronionego krajobrazu
  • Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu: 1124.0 ha
park krajobrazowy
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy: 6099.0 ha
  • Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy - otulina: 1124.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Ostoja Czarnorzecka: 1335.0 ha
  • Wisłok Środkowy z Dopływami: 20.0 ha
  • Łąki w Komborni: 1.5 ha
stanowisko dokumentacyjne
  • Sztolnie w Węglówce: 0.8 ha
  • Brak nazwy (gm. Korczyna): 0.1 ha
rezerwat
  • Prządki: 13.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Korczyna

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: