Obszary chronione Jaworze - bielski

Ochrona przyrody w Jaworzach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Jaworzach? Sprawdź aktualne statystyki dla Jaworzy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Jaworzy

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego: 1123.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Beskid Śląski: 1122.0 ha
użytek ekologiczny
  • Uroczysko Jasionka: 0.39 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Jaworze: 251.0 ha
  • Dolina Wapienicy: 0.1 ha
rezerwat
  • Jaworzyna: 0.06 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Bielsko-Biała, Ochrona przyrody Jasienica, Ochrona przyrody Brenna

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Jasienica