Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Jerzmanowa - głogowski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Jerzmanowa

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Jerzmanowej i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Jerzmanowej, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Jerzmanowa

Sprawdź MPZP Jerzmanowa dla dowolnej działki w Jerzmanowej. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXVI/262/2021 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Jaczów, Kurowice-Modła i Smardzów, położonych w granicach terenu górniczego „Głogów Głęboki-Przemysłowy” w granicach gminy Jerzmanowa.
  Numer uchwały: XXXVI/262/2021
  Data uchwalenia: 2021-02-24
 • Uchwała nr XXXIII/235/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Gaiki-Potoczek, Jaczów, Jerzmanowa, Kurowice-Modła, Kurów Mały i Łagoszów Mały, położonych w granicach terenów górniczych w gminie Jerzmanowa.
  Numer uchwały: XXXIII/235/2020
  Data uchwalenia: 2020-12-16
 • Uchwała nr XXXIII/232/2020 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych: Smardzów, Gaiki-Potoczek, Jerzmanowa, Kurowice – Modła położonych w granicach terenów górniczych
  Numer uchwały: XXXIII/232/2020
  Data uchwalenia: 2020-12-16
 • Uchwała nr VII/53/2019 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jaczów, położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.
  Numer uchwały: VII/53/2019
  Data uchwalenia: 2019-03-13
 • Uchwała nr LII/353/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych obszarów w obrębach geodezyjnych Bądzów i Jaczów położonych na terenach górniczych w gminie Jerzmanowa
  Numer uchwały: LII/353/2018
  Data uchwalenia: 2018-05-30
 • Uchwała nr XLVIII/330/2018 Rady Gminy Jerzmanowa z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru w obrębie geodezyjnym Jerzmanowa położonego w granicach terenu górniczego w gminie Jerzmanowa.
  Numer uchwały: XLVIII/330/2018
  Data uchwalenia: 2018-01-31

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Jerzmanowa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: