Geoportal Głogów - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Głogów

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Głogów

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Głogów

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Głogowie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Głogowie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Głogów

Sprawdź MPZP Głogów dla dowolnej działki w Głogowie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LVI/497/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Starego Miasta w Głogowie.
  Numer uchwały: LVI/497/22
  Data uchwalenia: 2022-08-31
 • Uchwała nr LIV/468/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Brzostów w Głogowie.
  Numer uchwały: LIV/468/22
  Data uchwalenia: 2022-05-31
 • Uchwała nr LIII/459/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłu miedziowego Głogów – Huta w Głogowie.
  Numer uchwały: LIII/459/22
  Data uchwalenia: 2022-04-26
 • Uchwała nr LIII/458/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej dzielnicy przemysłowo-składowej w Głogowie oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów, położonych w rejonie ulic Lipowej i Działkowej w Głogowie.
  Numer uchwały: LIII/458/22
  Data uchwalenia: 2022-04-26
 • Uchwała nr LIII/457/22 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wschodniej Dzielnicy Przemysłowej w Głogowie
  Numer uchwały: LIII/457/22
  Data uchwalenia: 2022-04-26
 • Uchwała nr XLIV/358/21 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie geodezyjnym 14 Nosocice
  Numer uchwały: XLIV/358/21
  Data uchwalenia: 2021-09-29

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Głogów

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: