Obszary chronione Karsin - kościerski

Ochrona przyrody w Karsinie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Karsinie? Sprawdź aktualne statystyki dla Karsina, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Karsina

obszar chronionego krajobrazu
 • Borów Tucholskich: 4003.0 ha
 • Północny - Część Zachodnia: 0.89 ha
 • Północny - Część Wschodnia: 0.59 ha
park krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy: 4969.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Wdzydzkie: 2184.0 ha
 • Młosino-Lubnia: 698.0 ha
użytek ekologiczny
 • Tucholskie Mszary: 6.1 ha
 • Wełniankowe Mszary: 1.2 ha
 • Źródliska rzeki Wdy: 1.2 ha
 • Czyste: 0.77 ha
 • Żurawinowe Bagno: 0.26 ha
 • Łąki na Rowie: 0.25 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 16940.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Sprawdź formy ochrony przyrody w sąsiednich gminach:

Ochrona przyrody Dziemiany, Ochrona przyrody Stara Kiszewa, Ochrona przyrody Kościerzyna

Chcesz wiedzieć więcej?

Szukasz nieruchomości w tej okolicy?

Sprawdź ogłoszenia w serwisie nieruchomości OnGeo!

Potrzebujesz więcej? Zobacz też:

Nieruchomości Dziemiany