Obszary chronione Dziemiany - kościerski

Ochrona przyrody w Dziemianach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Dziemianach? Sprawdź aktualne statystyki dla Dziemian, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Dziemian

obszar chronionego krajobrazu
 • Lipuski: 6363.0 ha
 • Północny - Część Zachodnia: 1.5 ha
park krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy: 6096.0 ha
 • Zaborski Park Krajobrazowy: 0.13 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Wdzydzkie: 3967.0 ha
 • Młosino-Lubnia: 145.0 ha
użytek ekologiczny
 • Łąki na Rowie: 67.0 ha
 • Kołpiny: 28.0 ha
 • Przerębska Huta: 9.6 ha
 • Meszonko: 2.5 ha
 • Zdradzonko: 1.8 ha
 • Żobińsczich Błoto: 0.67 ha
 • Zabrody:
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 12538.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: