Obszary chronione Stara Kiszewa - kościerski

Ochrona przyrody w Starej Kiszewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Starej Kiszewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Starej Kiszewy, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Starej Kiszewy

obszar chronionego krajobrazu
 • Borów Tucholskich: 8143.0 ha
 • Doliny Wierzycy: 4060.0 ha
 • Polaszkowski: 550.0 ha
 • Północny - Część Wschodnia: 0.91 ha
park krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy: 691.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Dolina Wierzycy: 1389.0 ha
 • Jezioro Krąg: 425.0 ha
 • Stary Bukowiec: 309.0 ha
 • Jeziora Wdzydzkie: 123.0 ha
 • Wilcze Błota: 9.0 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Pikowe: 12.0 ha
 • Jezioro Lemańskie: 4.3 ha
 • Czerwonko: 2.1 ha
rezerwat
 • Mechowisko Krąg - otulina: 17.0 ha
 • Krwawe Doły: 13.0 ha
 • Mechowisko Krąg: 3.8 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 11542.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Stara Kiszewa

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: