Obszary chronione Kościerzyna - kościerski

Ochrona przyrody w gminie Kościerzyna

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Kościerzyna? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Kościerzyna, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Kościerzyna

obszar chronionego krajobrazu
 • Lipuski: 2188.0 ha
 • Doliny Wierzycy: 1904.0 ha
 • Polaszkowski: 557.0 ha
 • Gowidliński: 50.0 ha
park krajobrazowy
 • Wdzydzki Park Krajobrazowy: 5347.0 ha
 • Kaszubski Park Krajobrazowy: 93.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Jeziora Wdzydzkie: 6372.0 ha
 • Dąbrówka: 462.0 ha
 • Rynna Dłużnicy: 354.0 ha
 • Wielki Klincz: 247.0 ha
 • Nowa Sikorska Huta: 164.0 ha
 • Uroczyska Pojezierza Kaszubskiego: 93.0 ha
 • Piotrowo: 69.0 ha
 • Leniec nad Wierzycą: 25.0 ha
użytek ekologiczny
 • Księże łąki: 27.0 ha
 • Torfowiska nad jeziorem Gołuń: 9.9 ha
 • Kotel: 6.1 ha
 • Zabrody: 2.9 ha
 • Torfowisko Ludwikowo: 2.9 ha
 • Grzybowski Młyn: 2.4 ha
 • Kiszewskie Bagno: 2.4 ha
 • Torfowisko Szenajda: 2.3 ha
 • Wesków Bagna: 1.8 ha
 • Modrzewnicowy Mszar: 0.86 ha
 • Żobińsczich Błoto: 0.69 ha
 • Żurawinowe Bagno: 0.16 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Rynna Dąbrowsko-Ostrzycka: 71.0 ha
 • Rynna Raduńska: 24.0 ha
rezerwat
 • Czapliniec w Wierzysku: 11.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Bory Tucholskie: 10768.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: