Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kętrzyn - kętrzyński

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Kętrzyn

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Kętrzyn i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Kętrzyn, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Kętrzyn

Sprawdź MPZP Kętrzyn dla dowolnej działki w gminie Kętrzyn. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • UCHWAŁA Nr VI/27/07 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Martiany, gmina Kętrzyn
  Numer uchwały: VI/27/07
  Data uchwalenia: 2007-02-28
 • UCHWAŁA Nr XXXVII/209/05 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Kwiedzina, gmina Kętrzyn
  Numer uchwały: XXXVII/209/05
  Data uchwalenia: 2005-11-23
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Kętrzyn w obrębie geodezyjnym Salpik z przeznaczeniem pod rekreację ogólnodostępną - Gminny Ośrodek Wypoczynku i Sportów Wodnych uchwalony Uchwałą Nr XXVI/134/2001 Rady Gminy Kętrzyn z dnia 21 lutego 2001 r., ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2001 r. Nr 49 poz. 784
  Numer uchwały: XXVI/134/2001
  Data uchwalenia: 2001-02-21

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Kętrzyn

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: