Obszary chronione Słupsk - słupski

Ochrona przyrody w gminie Słupsk

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w gminie Słupsk? Sprawdź aktualne statystyki dla gminy Słupsk, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie gminy Słupsk

park krajobrazowy
  • Park Krajobrazowy Dolina Słupi: 644.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Dolina Słupi: 263.0 ha
park narodowy
  • Słowiński Park Narodowy - otulina: 3.3 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
  • Kraina w Kratę w Dolinie Rzeki Moszczeniczki: 2605.0 ha
  • Bruskowskie Bagno: 219.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Słupi: 644.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Słupsk

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: