Obszary chronione Koczała - człuchowski

Ochrona przyrody w Koczale

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Koczale? Sprawdź aktualne statystyki dla Koczały, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Koczały

obszar chronionego krajobrazu
 • Źródliskowy Obszar Brdy i Wieprzy na Wschód od Miastka: 1867.0 ha
 • Fragment Borów Tucholskich: 19.0 ha
 • Okolice Jezior Krępsko i Szczytno: 0.01 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Nowa Brda: 3651.0 ha
 • Dolina Wieprzy i Studnicy: 172.0 ha
 • Jezioro Dymno: 115.0 ha
 • Jezioro Piasek: 0.08 ha
użytek ekologiczny
 • Źródlisko rz.Ruda: 2.3 ha
 • Półwysep "Dymin": 1.1 ha
 • : 0.76 ha
rezerwat
 • Jezioro Cęgi Małe: 2.7 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Koczała

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: