Geoportal Przechlewo - człuchowski - Obszary chronione Przechlewo - człuchowski

Obszary chronione Przechlewo - człuchowski

Ochrona przyrody w Przechlewie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Przechlewie? Sprawdź aktualne statystyki dla Przechlewa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Przechlewa

obszar chronionego krajobrazu
 • Okolice Jezior Krępsko i Szczytno: 7252.0 ha
 • Fragment Borów Tucholskich: 1492.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Nowa Brda: 4269.0 ha
 • Jezioro Krasne: 96.0 ha
 • Czerwona Woda pod Babilonem: 52.0 ha
użytek ekologiczny
 • Mokradła Żurawie: 3.5 ha
rezerwat
 • Jezioro Krasne - otulina: 55.0 ha
 • Bagnisko Niedźwiady: 49.0 ha
 • Jezioro Krasne: 43.0 ha
 • Osiedle Kormoranów: 20.0 ha
 • Przytoń: 20.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Przechlewo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: