Geoportal Sitno - zamojski - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sitno - zamojski

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Sitno - zamojski

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Sitno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Sitnie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Sitnie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Sitno

Sprawdź MPZP Sitno dla dowolnej działki w Sitnie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXIII/246/2021 Rady Gminy Sitno z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno
  Numer uchwały: XXXIII/246/2021
  Data uchwalenia: 2021-09-29
 • Uchwała nr XXVIII/199/2021 Rady Gminy Sitno z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno, terenu w obrębie geodezyjnym Sitno
  Numer uchwały: XXVIII/199/2021
  Data uchwalenia: 2021-03-01
 • Uchwała nr XVIII/112/2020 Rady Gminy Sitno z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Sitno
  Numer uchwały: XVIII/112/2020
  Data uchwalenia: 2020-01-31
 • Uchwała nr LV/309/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 440/8, 440/9 i 440/10 położonych w obrębie geodezyjnym Jarosławiec
  Numer uchwały: LV/309/2018
  Data uchwalenia: 2018-11-16
 • Uchwała nr LIII/297/2018 Rady Gminy Sitno z dnia 28 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno dotyczącej działek nr 712/2, 712/11, 712/12 i 712/13 położonych w m. Horyszów Polski z przeznaczeniem pod biogazownię oraz panele fotowoltaiczne (§ 11. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr IF-II.4131.37.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.)
  Numer uchwały: LIII/297/2018
  Data uchwalenia: 2018-09-28
 • Uchwała nr XL/225/2013 Rady Gminy Sitno z dnia 14 listopada 2013r. w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Sitno
  Numer uchwały: XL/225/13
  Data uchwalenia: 2013-11-14

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Sitno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: