Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krośnice - milicki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Krośnice

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Krośnicach i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Krośnicach, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Krośnice

Sprawdź MPZP Krośnice dla dowolnej działki w Krośnicach. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LIX/387/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działkę o nr ewid. 111/2 obręb Grabownica.
  Numer uchwały: LIX/387/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-26
 • Uchwała nr LIX/388/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 26 października 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działkę o nr ewid. 196 obręb Wierzchowice.
  Numer uchwały: LIX/388/2022
  Data uchwalenia: 2022-10-26
 • Uchwała nr LVII/372/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębach Bukowice, Dąbrowa, Krośnice i Pierstnica.
  Numer uchwały: LVII/372/2022
  Data uchwalenia: 2022-08-29
 • Uchwała nr LI/330/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębach: Bukowice, Dąbrowa, Pierstnica i Wierzchowice.
  Numer uchwały: LI/330/2022
  Data uchwalenia: 2022-03-30
 • Uchwała nr XLIX/324/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, w obrębie Łazy Wielkie.
  Numer uchwały: XLIX/324/2022
  Data uchwalenia: 2022-02-25
 • Uchwała nr XLVIII/315/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Krośnice, obejmującego swoimi granicami działki o nr ewid. 157 i 145/3 obr. Dąbrowa
  Numer uchwały: XLVIII/315/2022
  Data uchwalenia: 2022-01-31

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Krośnice

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: