Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Twardogóra - Twardogóra

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Twardogóra

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w gminie Twardogóra i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w gminie Twardogóra, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Twardogóra

Sprawdź MPZP Twardogóra dla dowolnej działki w gminie Twardogóra. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr LIII.454.2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 13 września 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego zachodni obszar Grabowna Wielkiego (AM 1) położony w gminie Twardogóra.
  Numer uchwały: LIII.454.2022
  Data uchwalenia: 2022-09-13
 • Uchwała nr XLVII.397.2022 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Sosnówka w gminie Twardogóra.
  Numer uchwały: XLVII.397.2022
  Data uchwalenia: 2022-03-31
 • Uchwała nr XXXVIII.322.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Goszcz w gminie Twardogóra
  Numer uchwały: XXXVIII.322.2021
  Data uchwalenia: 2021-06-23
 • Uchwała nr XXXVIII.320.2021 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Poznańskiej w Twardogórze, obejmującego działkę nr 10/4 AM 26 obręb Twardogóra
  Numer uchwały: XXXVIII.320.2021
  Data uchwalenia: 2021-06-23
 • Uchwała nr XIV.110.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 23 października 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Drogoszowice w gminie Twardogóra
  Numer uchwały: XIV.110.2019
  Data uchwalenia: 2019-10-23
 • Uchwała nr V.36.2019 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Twardogóra dla terenu w obrębie Nowa Wieś Goszczańska – odwiert Brzostowo 8
  Numer uchwały: V.36.2019
  Data uchwalenia: 2019-02-22

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Sprawdź MPZP w gminie:

MPZP Krośnice, MPZP Dobroszyce
Przejdź na nowy: Geoportal Twardogóra

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: