Obszary chronione Łęki Szlacheckie - piotrkowski

Ochrona przyrody w Łękach Szlacheckich

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łękach Szlacheckich? Sprawdź aktualne statystyki dla Łęk Szlacheckich, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łęk Szlacheckich

obszar chronionego krajobrazu
 • Doliny Widawki: 541.0 ha
park krajobrazowy
 • Sulejowski Park Krajobrazowy - otulina: 711.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Łąka w Bęczkowicach: 81.0 ha
 • Dąbrowy w Marianku: 0.04 ha
użytek ekologiczny
 • : 11.0 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.9 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.5 ha
 • : 1.5 ha
 • : 0.98 ha
 • : 0.86 ha
 • : 0.78 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.5 ha
 • : 0.46 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.39 ha
 • : 0.36 ha
 • : 0.35 ha
 • : 0.33 ha
 • : 0.31 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.27 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.24 ha
 • : 0.23 ha
 • : 0.18 ha
 • : 0.18 ha
 • : 0.18 ha
 • : 0.17 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.14 ha
 • : 0.14 ha
 • : 0.14 ha
 • : 0.13 ha
 • : 0.12 ha
 • : 0.11 ha
 • : 0.1 ha
 • : 0.09 ha
 • : 0.07 ha
 • : 0.06 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.05 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.04 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.03 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
 • : 0.01 ha
rezerwat
 • Jawora: 0.06 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: