Geoportal Łopuszno - kielecki - Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łopuszno - kielecki

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łopuszno - kielecki

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Łopuszno

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to podstawowy dokument regulujący przeznaczenie terenu, warunki jego zabudowy i zagospodarowania. Sprawdź ile planów miejscowych obowiązuje obecnie w Łopusznie i jakie plany zostały ostatnio uchwalone. Dowiedz się jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki w raportach o terenie

Powierzchnia obowiązujących obecnie MPZP w Łopusznie, według daty uchwalenia

6 ostatnio uchwalonych MPZP Gminy Łopuszno

Sprawdź MPZP Łopuszno dla dowolnej działki w Łopusznie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo >>

 • Uchwała nr XXXI/272/2021 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Rudniki – obszar I na terenie gminy Łopuszno
  Numer uchwały: XXXI/272/2021
  Data uchwalenia: 2021-08-30
 • Uchwała nr XXVIII/250/2017 Rady Gminy w Łopusznie z dnia 24 października 2017 r. w sprawie zmiany Nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przeznaczonych do zalesienia na obszarze gminy Łopuszno
  Numer uchwały: XXVIII/250/2017
  Data uchwalenia: 2017-10-24
 • UCHWAŁA Nr XXX/242/2002 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany Nr 6 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno, dotyczącej sołectwa Łopuszno.
  Numer uchwały: XXX/242/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09
 • UCHWAŁA Nr XXX/241/2002 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany Nr 5 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno, dotyczącej sołectwa Łopuszno.
  Numer uchwały: XXX/241/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09
 • UCHWAŁA Nr XXX/240/2002 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany Nr 3 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno, dotyczącej sołectwa Łopuszno.
  Numer uchwały: XXX/240/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09
 • UCHWAŁA Nr XXX/239/2002 RADY GMINY W ŁOPUSZNIE z dnia 9 października 2002 r. w sprawie zmiany Nr 1 w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Łopuszno, dotyczącej sołectwa Łopuszno.
  Numer uchwały: XXX/239/2002
  Data uchwalenia: 2002-10-09

Informacje o MPZP na Twojej działce

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest podstawowymi źródłem informacji o przeznaczeniu oraz zasadach zagospodarowania terenu.

Sprawdź jakie plany miejscowe obowiązują na wskazanym przez Ciebie terenie. Jeżeli interesujący Cię teren jest objęty MPZP z Raportu o Terenie OnGeo dowiesz się o rodzaju przeznaczenia terenów wchodzących w skład analizowanego obszaru. Zobacz przykładowy raport dotyczący MPZP

Przejdź na nowy: Geoportal Łopuszno

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: