Obszary chronione Lubanie - włocławski

Ochrona przyrody w Lubaniu

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Lubaniu? Sprawdź aktualne statystyki dla Lubania, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Lubania

obszar chronionego krajobrazu
 • Niziny Ciechocińskiej: 869.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Włocławska Dolina Wisły: 283.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 4.8 ha
 • : 3.0 ha
 • : 2.3 ha
 • : 1.6 ha
 • : 1.1 ha
 • : 0.56 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.28 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 345.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Lubanie

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: