Obszary chronione Włocławek

Ochrona przyrody w Włocławku

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Włocławku? Sprawdź aktualne statystyki dla Włocławka, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Włocławka

park krajobrazowy
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy - otulina: 386.0 ha
  • Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy: 16.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Włocławska Dolina Wisły: 1265.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 1.0 ha
  • : 0.71 ha
  • : 0.32 ha
rezerwat
  • Kulin: 51.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Dolina Dolnej Wisły: 848.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Włocławek

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: