Obszary chronione Fabianki - włocławski

Ochrona przyrody w Fabiankach

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Fabiankach? Sprawdź aktualne statystyki dla Fabianek, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Fabianek

obszar chronionego krajobrazu
 • Niziny Ciechocińskiej: 1166.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Włocławska Dolina Wisły: 460.0 ha
 • Cyprianka: 68.0 ha
użytek ekologiczny
 • : 3.7 ha
 • : 3.2 ha
 • : 2.9 ha
 • : 1.0 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.83 ha
 • : 0.79 ha
 • : 0.68 ha
 • : 0.66 ha
 • : 0.63 ha
 • : 0.53 ha
 • : 0.49 ha
 • : 0.41 ha
 • : 0.4 ha
 • : 0.38 ha
 • : 0.37 ha
 • : 0.28 ha
 • : 0.26 ha
 • : 0.2 ha
 • : 0.15 ha
 • : 0.12 ha
 • : 0.12 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Dolnej Wisły: 223.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Fabianki

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: