Geoportal Łukta - ostródzki - Obszary chronione Łukta - ostródzki

Obszary chronione Łukta - ostródzki

Ochrona przyrody w Łukcie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Łukcie? Sprawdź aktualne statystyki dla Łukty, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Łukty

obszar chronionego krajobrazu
 • Lasów Taborskich: 10680.0 ha
 • Dolina Pasłęki: 2149.0 ha
 • Narieński: 1228.0 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
 • Rzeka Pasłęka: 927.0 ha
 • Jezioro Długie: 644.0 ha
użytek ekologiczny
 • Jezioro Mielnik: 19.0 ha
 • Harcerskie: 12.0 ha
 • Jezioro Bobrynek: 7.6 ha
 • Czarne Duże i Małe: 5.6 ha
 • Piecki: 3.1 ha
 • Jezioro Stawik: 3.0 ha
rezerwat
 • Jezioro Długie: 349.0 ha
 • Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce: 321.0 ha
 • Sosny Taborskie: 96.0 ha
 • Jezioro Długie - otulina: 48.0 ha
 • Wyspa Lipowa: 7.6 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
 • Dolina Pasłęki: 1686.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Łukta

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: