Obszary chronione Majdan Królewski - kolbuszowski

Ochrona przyrody w Majdanie Królewskim

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Majdanie Królewskim? Sprawdź aktualne statystyki dla Majdanu Królewskiego, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Majdanu Królewskiego

obszar chronionego krajobrazu
  • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.26 ha
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 0.09 ha
specjalny obszar ochrony (SOO)
  • Enklawy Puszczy Sandomierskiej: 2044.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 15439.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Majdan Królewski

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: