Obszary chronione Cmolas - kolbuszowski

Ochrona przyrody w Cmolasie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Cmolasie? Sprawdź aktualne statystyki dla Cmolasu, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Cmolasu

obszar chronionego krajobrazu
  • Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu: 7485.0 ha
  • Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu: 2720.0 ha
użytek ekologiczny
  • : 20.0 ha
  • : 3.1 ha
  • : 1.1 ha
  • : 1.0 ha
rezerwat
  • Jaźwiana Góra: 4.0 ha
obszar specjalnej ochrony (OSO)
  • Puszcza Sandomierska: 9451.0 ha

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Cmolas

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: