Geoportal Mochowo - sierpecki - Obszary chronione Mochowo - sierpecki

Obszary chronione Mochowo - sierpecki

Ochrona przyrody w Mochowie

Jakie działki są objęte formami ochrony przyrody w Mochowie? Sprawdź aktualne statystyki dla Mochowa, dotyczące występujących na jej obszarze form ochrony takich jak: park narodowy, park krajobrazowy, obszar Natura 2000, rezerwat przyrody, i in. Dowiedz się więcej o ochronie przyrody, sprawdź czy Twoja działa jest położona w obszarze chronionym, pobierz raport o terenie

Formy ochrony przyrody na terenie Mochowa

obszar chronionego krajobrazu
 • Przyrzecze Skrwy Prawej: 10529.0 ha
park krajobrazowy
 • Brudzeński Park Krajobrazowy - otulina: 103.0 ha
użytek ekologiczny
 • użytek 730: 4.7 ha
 • użytek 770: 2.2 ha
 • użytek 771: 2.2 ha
 • użytek 768: 1.7 ha
 • użytek 756: 1.3 ha
 • użytek 765: 1.2 ha
 • użytek 728: 1.1 ha
 • użytek 731: 1.1 ha
 • użytek 772: 1.0 ha
 • użytek 764: 0.77 ha
 • użytek 732: 0.77 ha
 • użytek 748: 0.72 ha
 • użytek 729: 0.68 ha
 • użytek 760: 0.67 ha
 • użytek 769: 0.6 ha
 • użytek 776: 0.56 ha
 • użytek 774: 0.48 ha
 • użytek 758: 0.4 ha
 • użytek 775: 0.39 ha
 • użytek 777: 0.36 ha
 • użytek 773: 0.28 ha
 • użytek 763: 0.26 ha
 • użytek 766: 0.25 ha
 • użytek 761: 0.2 ha
 • użytek 759: 0.2 ha
 • użytek 762: 0.14 ha
 • użytek 757: 0.08 ha
 • użytek 767: 0.05 ha
zespół przyrodniczo-krajobrazowy
 • Jezioro Bledzewskie:

Informacje o formach ochrony przyrody na Twojej działce

Sprawdź formy ochrony przyrody występujące we wskazanym przez Ciebie terenie lub w jego bliskim sąsiedztwie. Wygeneruj Raport o Terenie OnGeo i otrzymaj analizę dotyczącą powierzchniowych formy ochrony przyrody oraz pomników przyrody.

Informacje tę mogą być bardzo istotne ze względu na ograniczenia związane z możliwościami inwestycyjnymi wskazanych terenów. Zobacz przykładowy raport dotyczący form ochrony przyrody w raportach o Terenie OnGeo

Przejdź na nowy: Geoportal Mochowo

Chcesz wiedzieć więcej?

Może Cię zainteresować: